Laboratorijska ambalaža

« Proizvodi

Petrijeve posude

Ø60
Ø70
Ø90
Ø90 s pregradom
Ø120

Posudice za uzorkovanje

Posudica za sputum
Posudica za stolicu sa žlicom
Čašica za urin ili sputum 55ml

Epruvete

16×150 mm s čepom na navoj
16×100 mm – konusna
16×100 mm
16x85mm
12y75mm
12x70mm
11x70mm
Eppendorf

Mikrobiologija

Mikrobiološka eza 1μl
Mikrobiološka eza 10 1μl
Drveni štapiči za antibiogram
“L” štapiči